ITEM METADATA RECORD
Title: Het nieuwe van de christelijke boodschap en het jodendom: de rollen van de Dode Zee tegen Eusebius
Authors: Tomson, Peter # ×
Issue Date: 2014
Series Title: Interpretatie: Tijdschrift voor Bijbelse Theologie vol:22 issue:1 pages:14-18
Abstract: Willen we het ‘nieuwe’ van de boodschap van Jezus en Paulus kunnen appreciëren, dan moeten we deze in hun eigen tijd en omstandigheden horen. Daartoe is het nodig om de inkadering te doorzien die latere generaties eraan gaven. Het kader waarin wij doorgaans de verhouding tussen christendom en jodendom zien, is diepgaand bepaald door Eusebius. Argumenten tegen zijn inkadering kunnen we ontlenen aan de Dode-Zee-rollen.
ISSN: 0929-015X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
PJTomson Nieuwe vd chr boodschap.doc Published 62KbMicrosoft WordView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.