ITEM METADATA RECORD
Title: Een taaltest als signaal. De ontwikkeling en implementatie van een strategische taalvaardigheidstoets
Authors: De Wachter, Lieve ×
Heeren, Jordi #
Issue Date: 2013
Series Title: Levende Talen Tijdschrift vol:1 issue:14 pages:19-27
Abstract: Testen afnemen van grote groepen en de resultaten verwerken, gebeurt nu door de ontwikkelingen in de informaticatechnologie veel vlotter dan enkele decennia geleden. Dat testen vlot af te nemen zijn, garandeert echter niet altijd de validiteit en betrouwbaarheid ervan. In dit artikel wordt het tot stand komen van de taalvaardigheidstoets Nederlands in het kader van het project Taalvaardig aan de start van de KU Leuven beschreven. Dat project wil met behulp van een taaltest en aangepaste begeleidingsoefeningen taalzwakkere studenten in het hoger onderwijs detecteren en begeleiden.
ISSN: 1566-2713
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.