ITEM METADATA RECORD
Title: Taal: noodzakelijke, maar niet enige voorwaarde tot studiesucces. Correlatie tussen resultaten van een taalvaardigheidstoets en slaagcijfers bij eerstejaarsstudenten aan de KU Leuven
Authors: De Wachter, Lieve ×
Heeren, Jordi
Marx, Steven
Huyghe, Steven #
Issue Date: Dec-2013
Series Title: Levende Talen Tijdschrift vol:4 issue:14 pages:28-36
Abstract: Aan verschillende faculteiten van de KU Leuven wordt aan de start van het academiejaar een taaltest academisch Nederlands ingezet. Lieve De Wachter, Jordi Heeren, Steven Marx en Steven Huyghe onderzochten de validiteit van die taaltest door de testresultaten te correleren met de examenresultaten van de studenten een half jaar na de start van het academiejaar. De correlatie blijkt dan matig, maar significant te zijn. Ook de vooropleiding van de studenten hangt samen met de variantie op de examenresultaten, maar de taaltest verklaart meer, voornamelijk bij de studenten die minder goed scoren op de test. Het doel van de taaltest is dus eerder de selectie van een taalzwakke doelgroep dan het voorspellen van studiesucces.
ISSN: 1566-2713
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.