ITEM METADATA RECORD
Title: De impact van dyslexie bij jongeren: ervaringen van jongeren, ouders, studiebegeleiders en hulpverleners
Authors: De Brauwer, Jolien ×
Meersschaert, Ellen
Aerts, Annelies
Loncke, Maaike
Geudens, Astrid #
Issue Date: Oct-2013
Publisher: ACCO
Series Title: TOKK: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie vol:4 issue:38 pages:130-150
Abstract: Om richting te geven aan de begeleiding en ondersteuning van jongeren met dyslexie brengt het huidig onderzoek de ervaren impact van deze leerstoornis in kaart. We rapporteren de resultaten van een kwalitatief onderzoek bij jongeren met dyslexie, hun ouders, hulpverleners en studiebegeleiders (studie 1) en koppelen deze bevindingen aan de resultaten van een kwantitatief onderzoek (studie 2) bij jongeren met dyslexie.
De belangrijkste moeilijkheden die jongeren met dyslexie ervaren situeren zich op het vlak van technisch lezen (zowel traag als met fouten), spellen, vreemde talen, schrijven, begrijpend lezen en plannen. De resultaten bevestigen wat in voorgaand onderzoek over dyslexie bij jongeren telkens naar voren komt: de impact van dyslexie bij jongeren is breder dan lezen en spellen alleen en kent een grote verscheidenheid. Net daarom is het cruciaal dat begeleiding en ondersteuning vertrekt van de specifieke hulpvraag van de jongere en rekening houdt met de persoonlijke sterktes en zwaktes.
Daarnaast wijzen onze resultaten op een duidelijke nood aan begeleiding op het vlak van studievaardigheden. Deze nood vormde het startpunt voor een begeleidingsprogramma dat inspeelt op het schaarse aanbod voor deze doelgroep en gebaseerd is op literatuuronderzoek en eigen onderzoek (Meersschaert, Aerts, Van Kerckhove, De Brauwer, Tops, Loncke & Geudens, in voorbereiding).
ISSN: 0771-9825
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Parenting and Special Education
Welzijn TMMA
CODE | Communicatie, Ontwikkeling, Dienstverlening TMMA
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.