ITEM METADATA RECORD
Title: De herintredekansen van werkloze 50-plussers. Een decompositie van de doorstroom naar werk
Authors: Vansteenkiste, Sarah ×
Deschacht, Nick
Sels, Luc #
Issue Date: 2013
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:4/2013 pages:135-146
Abstract: Voorgaand onderzoek toont aan dat de doorstroomkansen naar
werk vanuit werkloosheid erg laag liggen bij 50-plussers in vergelijking met die van jongere leeftijdsgroepen (Herremans et al., 2012; Sels et al., 2010). Enerzijds kunnen persoonlijke factoren aan de basis liggen van dit verschil: zo zouden werkloze 50-plussers minder intensief kunnen zoeken naar een nieuwe job, hogere looneisen kunnen stellen, vaker laaggeschoold kunnen zijn, enzovoort.
Anderzijds is het mogelijk dat werkloze 50-plussers ook geconfronteerd worden met leeftijdsdiscriminatie. De bedoeling van dit onderzoek is om een globaal beeld te geven van de variabelen die het verschil in herintredekansen verklaren. Daarnaast kunnen we via een decompositieanalyse de grootte van de bijdrage van elk van deze variabelen achterhalen. De decompositietechniek is
ook nuttig om meer klaarheid te scheppen in het relatieve belang van individueel gedrag (en verantwoordelijkheid) versus structurele grenzen (en hindernissen). Aan de hand van deze analyse krijgen we daarom een duidelijker beeld van welke factoren een belangrijke rol spelen in het herintrededebat van 50-plussers en waarop beleidsmatig (verder) ingezet kan worden.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Centre for Organisation Studies, Leuven
Research Centre for Mathematical Economics, Econometrics and Statistics, Campus Brussels (-)
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous
Department of ECON-CEDON, Campus Brussels
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2014-1-10 - 2013 (4) herintredekansen werkloze 50-plussers.pdf Published 120KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.