ITEM METADATA RECORD
Title: Publieksrapportage Leraar-leerlingrelaties, schools leren van leerlingen en welbevinden van leraren. Een samenvatting van twee reviewstudies
Authors: Spilt, Jantine L. #
Contributors: Roorda, Debora
Koomen, H.M.Y.
Issue Date: 2011
Abstract: Deze publieksrapportage
gaat over twee wetenschappelijke onderzoeken naar de affectieve kwaliteit van relaties tussen leraren en individuele leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. De resultaten tonen het belang aan van persoonlijke relaties voorhet leren van leerlingen en het welbevinden van leraren.
Description: De hier samengevatte onderzoeken zijn uitgevoerd onder leiding van dr. Helma. M. Y. Koomen, werkzaam bij het onderzoeksinstituut Child Development and Education van de Universiteit van Amsterdam, in opdracht van de Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (PROO/NWO, Projectnummer: 411‐08‐502).
URI: 
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Publiekssamenvatting NWO_folder_170111.pdfPublieksrapportage Published 259KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.