ITEM METADATA RECORD
Title: Affectieve relaties tussen leerkrachten en nieuwkomers in Nederland: Zijn cultuurverschillen van invloed op de relatiekwaliteit?
Authors: Van Haandel, F.H.
Spilt, Jantine L. ×
Koomen, H.M.Y. #
Issue Date: 2011
Publisher: Vereniging O en A
Series Title: Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk vol:50 pages:307-3018
Abstract: In dit onderzoek werd de kwaliteit van relaties van leerkrachten met individuele leerlingen onderzocht in schakelklassen waar kinderen van migranten opgevangen worden in het eerste jaar na aankomst in Nederland. De leerkracht-leerlingrelatie werd gezien als een belangrijke indicator voor toekomstige aanpassingsproblemen. De steekproef bestond uit 50 leerlingen en 25 leerkrachten die lesgeven in schakelklassen. Zij rapporteerden op de Leerling Leerkracht Relatie Vragenlijst (schalen Nabijheid, Conflict en Afhankelijkheid) over de kwaliteit van de relatie met twee leerlingen, één leerling afkomstig uit een land met een collectivistische cultuur met grote machtsafstand en één leerling afkomstig uit een land met een individualistische cultuur met kleine machtsafstand. In vergelijking met een Nederlandse normeringsteekproef, bleken leerkrachten meer conflictueuze en afhankelijke relaties met nieuwkomers te hebben. Daarnaast waren er ook verschillen tussen de twee nieuwkomersgroepen. Leerkrachten rapporteerden minder nabije relaties met nieuwkomers afkomstig uit collectivistische culturen dan met nieuwkomers uit meer individualistische culturen. Deze bevindingen impliceren aandacht voor de rol van affectieve leraar-leerlingrelaties in het aanpassingsproces van nieuwkomers op school.
ISSN: 2211-6273
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.