ITEM METADATA RECORD
Title: Het Leerkracht Relatie Interview: Interviews met leerkrachten over hun relaties met gedragsmoeilijke kleuters
Authors: Spilt, Jantine L. ×
Koomen, H.M.Y. #
Issue Date: 2010
Series Title: Kind en Adolescent vol:31 pages:58-70
Abstract: De leraar-leerlingrelatie speelt een belangrijke rol in de schoolse aanpassing van kinderen. In het diagnostische proces is dan ook behoefte aan instrumenten ter objectivering van de kwaliteit van leraar-leerlingrelaties. Het Leerkracht Relatie Interview (LRI) verschaft inzicht in de opvattingen en gevoelens van leerkrachten betreffende hun relatie met een specifieke leerling. Onderzoek in Nederlandse kleuterklassen laat zien dat leerkrachten meer boosheid en hulpeloosheid ervaren in relaties met kinderen met externaliserend gedrag. Naarmate de gedragsproblematiek ernstiger wordt, blijken leerkrachten bovendien minder positieve gevoelens te ontlenen aan de relatie en meer moeite te hebben met het afstemmen van hun pedagogisch handelen op de specifieke behoeften van leerlingen. De bevindingen ondersteunen de waarde van het LRI voor de praktijk. Er wordt uiteengezet hoe het LRI kan bijdragen aan handelingsgerichte diagnostiek.
ISSN: 0167-2436
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Spilt & Koomen 2010_Leraar Relatie Interview_Kind en Adolescent_self-archiving.pdf Accepted 164KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.