ITEM METADATA RECORD
Title: De interpretatie van histogrammen en boxplots – Minder eenvoudig dan op het eerste zicht lijkt
Authors: Lem, Stephanie ×
Onghena, Patrick
Verschaffel, Lieven
Van Dooren, Wim #
Issue Date: 2014
Publisher: Vlaamse Vereniging voor Wiskundeleraren
Series Title: Wiskunde en Onderwijs vol:40 issue:157 pages:19-32
Abstract: Externe representaties van dataverdelingen, zoals histogrammen en boxplots, zijn alomtegenwoordig. Vooral histogrammen komen we vaak tegen, bijvoorbeeld in kranten en nieuwsprogramma’s op televisie. Boxplots worden dan weer vaak gebruikt in technische rapporten en wetenschappelijke publicaties. Toch blijkt uit recent onderzoek dat deze (en andere) externe representaties heel wat interpretatiemoeilijkheden met zich meebrengen.

In dit artikel bespreken we achtereenvolgens histogrammen en boxplots. Voor beide representaties geven we eerst een korte inleiding op de representatie, haar opbouw en geschiedenis. Vervolgens stellen we de belangrijkste misinterpretaties voor. Tot slot bespreken we telkens exemplarisch één of twee onderzoeken naar een specifieke misinterpretatie van de betreffende representatie.
ISSN: 2032-0485
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Instructional Psychology and Technology
Methodology of Educational Sciences
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
HistogrammenenBoxplots.pdf Published 397KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.