ITEM METADATA RECORD
Title: Kan dieselemissie borstkanker veroorzaken?
Authors: Finoulst, Marleen ×
Vankrunkelsven, Patrik #
Nawrot, Tim #
Issue Date: 2014
Publisher: Nederlandstalige Medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:70 issue:3 pages:166-168
Abstract: België is koploper inzake borstkanker. De oorzaak van deze hoge incidentie is onduidelijk. Recent werd dieselemissie genoemd als mogelijke oorzaak voor de hoge prevalentie. De epidemiologische aanwijzingen over een mogelijk verband tussen dieselemissie en borstkan¬ker zijn vooralsnog erg beperkt. In vergelijking met cardiovasculaire en respiratoire effecten, waar¬onder longkanker, is de link met borstkanker onvol¬doende bewezen.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
Environment and Health - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
diesel.pdfpdf Submitted 824KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.