ITEM METADATA RECORD
Title: Zorg voor prematuren op de grens van levensvatbaarheid
Authors: Finoulst, Marleen ×
Vankrunkelsven, Patrik
Gyselaers, Wilfried #
Issue Date: 2013
Publisher: Nederlandstalige Medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:69 pages:1151-1153
Abstract: Artsen zijn er meer en meer voor te vinden om de grens van levensvatbaarheid van premature baby’s te vervroegen van 25 weken zwangerschap, wat nu de norm is, naar 24 weken of zelfs nog vroeger. Als een prematuurtje levensvatbaar is, dan wordt er alles aan gedaan om het kind in leven te houden, zodat hij kans maakt om te overleven. Al zijn handicaps vaak het gevolg van die beslissing.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
prematuren.pdfpdf Published 184KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.