ITEM METADATA RECORD
Title: Het onderscheid tussen de vorderingen van staat en de vorderingen tot verbetering van een akte van de burgerlijke stand m.b.t. interseksuelen en transseksuelen
Other Titles: noot onder Rb. Leuven 4 mei 1998
Authors: Uytterhoeven, Kristof # ×
Issue Date: 2000
Publisher: Kluwer
Series Title: Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht / Revue Générale de Droit Civil vol:2000 pages:44-47
ISSN: 0775-2814
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Architecture, Campuses Sint-Lucas Brussels and Ghent
Department of Architecture - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.