ITEM METADATA RECORD
Title: Betrokkenheid van een tramvoertuig bij een verkeersongeval en verhaal van de vervoermaatschappij op de zwakke weggebruiker (noot onder Pol. Gent 27 juni 2011)
Authors: Boone, Ingrid # ×
Issue Date: 2012
Publisher: Die Keure
Series Title: Tijdschrift van de Vrede- en Politierechters issue:11-12 pages:542-547
ISSN: 1373-0487
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.