ITEM METADATA RECORD
Title: Het verhaal voor eigen schade van de werkgever bij verdeling van de aansprakelijkheid tussen het slachtoffer en de aansprakelijke derde (noot onder Cass. 21 september 2009)
Authors: Boone, Ingrid # ×
Issue Date: 2009
Publisher: Kluwer
Series Title: Nieuw Juridisch Weekblad issue:213 pages:904-905
ISSN: 1378-8914
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.