ITEM METADATA RECORD
Title: Het verhaalsrecht van de verzekeraar van het betrokken motorrijtuig wanneer de schade mede door de fout van het slachtoffer is veroorzaakt (noot onder Cass. 6 oktober 2005)
Authors: Boone, Ingrid # ×
Issue Date: 2006
Publisher: Larcier
Series Title: Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht / Revue de Droit Commercial Belge issue:2 pages:251-253
ISSN: 0772-8050
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.