ITEM METADATA RECORD
Title: Sectorale regulatoren : perspectief van de VRM
Authors: Valcke, Peggy
Issue Date: 2013
Conference: Studiedag Regulatoren georganiseerd door het Interuniversitair Centrum voor Wetgeving (ICW), Universiteit Antwerpen (Onderzoeksgroep Overheid & Recht en Onderzoeksgroep Management & Bestuur) en KU Leuven in samenwerking met de dienst Wetsmatiging van het Departement Bestuurszaken van de Vlaams Overheid location:Brussels date:27 September 2013
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Research Unit KU Leuven Centre for IT & IP Law (CiTiP)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.