ITEM METADATA RECORD
Title: Is de Federale Controlecommissie Euthanasie een schijnvertoning?
Authors: Casteur, Georges ×
Mortier, Tom #
Issue Date: 20-Dec-2013
Series Title: De Artsenkrant vol:2344 pages:35-35
Abstract: Sinds de invoering van de euthanasiewet in 2002 zijn er in België reeds meer dan 8.000 euthanasiegevallen geregistreerd. Deze gerapporteerde euthanasiegevallen worden allemaal ‘anoniem’ gecontroleerd door de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie. De woorden ‘anoniem’ en gecontroleerd dienen echter sterk gerelativeerd te worden.
ISSN: 1784-8687
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Department of Health and Technology - UC Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
AR1356_035.pdf Published 80KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.