ITEM METADATA RECORD
Title: School met G-kracht. Geïntegreerd werken aan geletterdheid in beroepsrichtingen
Authors: Padmos, Tineke ×
Bogaert, Nora
Goossens, Greet
Vandommele, Goedele #
Issue Date: Feb-2011
Series Title: Vonk: Tijdschrift van de Vereniging voor Onderwijs in het Nederlands vol:40 issue:3 pages:25-47
Abstract: Nadat de schokkende cijfers over laaggeletterdheid in Vlaanderen bekend werden,
heeft de Vlaamse overheid een reeks initiatieven genomen om aan de verhoging
van de geletterdheid van de bevolking te werken. Eén van die initiatieven richt zich
op leerlingen in het beroeps- en technisch secundair onderwijs. Een logische keuze,
want wat laaggeletterdheid bij jongeren betreft, is dat de meest kwetsbare groep.
Met het project G-kracht stimuleert het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van
de K.U.Leuven scholen met beroepsrichtingen om actief werk te maken van de
geletterdheid van hun leerlingen. In dit artikel schetsen we de uitgangspunten en
werkwijze van het project en zetten we de eerste resultaten op een rijtje.
ISSN: 0770-2086
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Centre for Language and Education, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
vonk_artikel_gkracht.pdf Published 513KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.