ITEM METADATA RECORD
Title: Dorpen in verandering
Authors: Thissen, Frans ×
Loopmans, Maarten #
Issue Date: 2013
Publisher: Universiteit Van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Geografie en Planologie
Series Title: Rooilijn vol:46 issue:2 pages:80-89
Abstract: Dorpen in Nederland en Vlaanderen zijn voortdurend in verandering. Onderzoek en beleid doen vaak weinig recht aan de veranderende realiteit in dorpen. Machtige beelden uit het verleden verhinderen zowel bij onderzoekers als beleidsmakers het zicht op het heden. Hierdoor biedt beleid vaak onvoldoende perspectief om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen die zich voordoen.
ISSN: 1380-2860
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Division of Geography & Tourism
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Dorpen in Verandering(1).pdf Published 440KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.