ITEM METADATA RECORD
Title: De ware erfenis van een vertalende duizendpoot. J.J.A. Goeverneur als vertaler voor de jeugd
Authors: Van Coillie, Jan ×
Verschueren, Walter #
Issue Date: Dec-2013
Publisher: Uitgeverij Vantilt
Series Title: Filter: Tijdschrift voor Vertalen en Vertaalwetenschap vol:20 issue:4 pages:6-16
Abstract: In het artikel wordt eerst ingegaan op de biografische achtergrond van J.J.A. Goeverneur. Vervolgens wordt zijn enorme productie als vertaler in kaart gebracht, met aandacht voor de vertaalstrategieën die hij aanwendde bij verschillende genres: kinderpoëzie, berijmde strip, sprookjes, prentenboeken, avontuurlijke reisverhalen en jeugdklassiekers. Er wordt ook ingegaan op de receptie in tijdschriften en literatuurgeschiedenissen om duidelijk te maken in welke mate hij 'vergeten' is als vertaler.
ISSN: 0929-9394
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Translation and Intercultural Transfer, Campus Brussels
Translation Studies Research Unit - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Artikel Goeverneur_15sept2013.pdf Published 302KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.