ITEM METADATA RECORD
Title: Abtverkiezingscommissies in Brabant, 1540-1600: Een politiek-religieus machtsspel?
Authors: Van Loon, Yannick # ×
Issue Date: 2012
Series Title: Trajecta: Tijdschrift voor de Geschiedenis van het Katholiek Leven in de Nederlanden vol:11 issue:21 pages:225-248
Abstract: De latere keizer Karel V verwierf in 1515 het voorrecht om actief te interveniëren in de aanstellingen van abten in de Nederlanden. Dit werd het voorwerp van een verhitte discussie tussen de wereldlijke en de geestelijke macht. In Brabant hadden de benoemingen implicaties tot in de politieke besluitvorming, aangezien vele abten in de eerste stand van de Statenvergadering zetelden. In dit artikel wordt aan de hand van twee casussen, Averbode en Grimbergen, nagegaan welke gevolgen dit impliceerde. De rol die de reguliere clerus in dit verhaal speelde, werd tot nu toe slechts in weinig studies belicht. Toch had o.m. de norbertijnenorde een merkbare impact op de samenleving. Een analyse van vier onderliggende oorzaken (ideologie, geld, religie en politieke inspraak) voor het conflict met de wereldlijke macht wijst op de diepliggende wortels van dit conflict en op een mentaliteitsverschil dat maar moeizaam kon worden overbrugd.
ISSN: 0778-8304
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Library, Faculty of Theology and Religious Studies
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
VanLoon_Abtverkiezingscommissies_Trajecta2012.21.3-4.pdf Published 698KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.