ITEM METADATA RECORD
Title: Over ruimte plannen en uitvoeren
Other Titles: bijzonder gezamenlijk nummer van de vakbladen Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening/Ruimte & Planning
Editors: Hubeau, Bernard
De Decker, Pascal
Vandevijvere, W
Wouters, Elisabeth
Issue Date: 2007
Publisher: VRP/De Keure
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.