ITEM METADATA RECORD
Title: Cultuurspiegels. Samen op zoek gaan naar kwaliteitscultuur
Authors: Berings, Dries
Issue Date: Apr-2013
Abstract: Kwaliteitszorg steunt op twee pijlers: het kwaliteitssysteem en de kwaliteitscultuur. Het belang van dit laatste kan moeilijk worden overschat. De wijze waarop de personeelsleden met elkaar (willen) samenwerken bepaalt immers de kans dat er daadwerkelijk kwaliteitsverbetering plaatsvindt. Daarom is het nuttig om een reflectie over de eigen organisatiecultuur een plaats te geven in de kwaliteitszorg. Deze reflectie kan gebeuren op basis van het instrument ‘Cultuurspiegels’ dat hiervoor speciaal werd ontwikkeld. Deze cultuurdiagnose laat toe de eigen organisatiecultuur scherper te zien. Het zet ons ook aan om meer bewust om te gaan met concurrerende waarden in de organisatie. Het geeft teams bovendien de mogelijkheid om verbeterpunten te selecteren, acties op te zetten en te evalueren.
Description: Nascholing personeel/ Jaarlijkse meeting NL Hogeschool Leeuwarden.
Publication status: published
KU Leuven publication type: WP
Appears in Collections:Research Centre for Work and Organisation Studies (WOS Bxl), Campus Brussels
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.