ITEM METADATA RECORD
Title: Samen werken aan kwaliteitscultuur. Aan de slag met cultuurspiegels
Authors: Berings, Dries # ×
Grieten, Styn #
Issue Date: May-2013
Publisher: Plantyn
Series Title: Leerrijk. Zorg in het basisonderwijs/Zorg in het secundair onderwijs vol:2013 issue:1552013 pages:1-10
Abstract: De zorg voor kwaliteit is een uitdaging voor elke onderwijsinstelling. Deze kwaliteitszorg ondersteund door enerzijds systemen en procedures en anderzijds door de kwaliteitscultuur. Het belang van dit laatste kan moeilijk worden onderschat. De wijze waarop de personeelsleden met elkaar (willen) samenwerken bepaalt immers de kans dat er daadwerkelijk kwaliteitsverbetering plaatsvindt. Daarom is het nuttig om een reflectie over de eigen organisatiecultuur een plaats te geven in het kwaliteitsbeleid. Deze reflectie kan gebeuren op basis van het instrument ‘Cultuurspiegels’ dat speciaal hiervoor werd ontwikkeld. De afname van het instrument levert een cultuurdiagnose op die als uitgangspunt dient voor het formuleren van verbeterpunten. In dit artikel bespreken we achtereenvolgens: de theoretische uitgangspunten en het model waarop het instrument is gebaseerd; we stellen concreet voor wat het instrument inhoudt; we geven aan hoe de resultaten worden gerapporteerd; we eindigen met de bespreking van de mogelijkheden om op basis van het cijferrapport verbeterpunten te selecteren en verbeteracties op touw te zetten.
Description: No ISSN
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Research Centre for Work and Organisation Studies (WOS Bxl), Campus Brussels
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.