ITEM METADATA RECORD
Title: Cultuurspiegels: op zoek naar evenwicht in management en organisatiecultuur in het hoger onderwijs
Authors: Berings, Dries # ×
Issue Date: Jul-2013
Series Title: Onderzoek van Onderwijs vol:42 issue:2 pages:5-9
Abstract: Management in het algemeen en kwaliteitszorg in het bijzonder is dialectisch van aard. Het gaat om het zoeken en vinden van creatieve en werkbare oplossingen voor paradoxen of schijnbare tegenstellingen. Zo voelt iedereen die in het onderwijs staat aan dat een zekere vrijheid nodig is om gedreven en creatief aan de slag te kunnen gaan. Aan de andere kant vraagt de zorg voor kwaliteit om afspraken die deels in formele regels, procedures, doelstellingen en actieplannen worden vastgelegd. De tegenstelling tussen ‘vrijheid’ en ‘sturing’ is slechts een van de tegenstellingen waar management en kwaliteitszorg in een onderwijsinstelling mee te maken krijgt. Daarbij stil staan is dan ook geen overbodige luxe
ISSN: 0920-0665
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Centre for Work and Organisation Studies (WOS Bxl), Campus Brussels
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.