ITEM METADATA RECORD
Title: Recensie: A. McGrath, Handboek apologetiek: Communicatie van het christelijke geloof (Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer, 2012)
Authors: Jeunen, Chris
Issue Date: Dec-2013
Publisher: Boom
Series Title: Tijdschrift voor Theologie vol:53 pages:401-402
Abstract: In zijn handboek neemt M. de lezer mee op
weg om zich te oefenen in een persoonlijke
apologetische aanpak. In tegenstelling tot
wat men zou kunnen denken, gaat het hier
dus niet in de eerste plaats om een methodische
ontwikkeling om het christelijke geloof
rationeel te verdedigen. Dit boek wil veeleer
een geëngageerde christelijke levenshouding
ontwikkelen die anderen prikkelt, intrigeert,
interesseert en ten slotte overtuigt.
ISSN: 0168-9959
Publication status: published
KU Leuven publication type: RE
Appears in Collections:Teacher Training, Faculty of Theology and Religious Studies - miscellaneous

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
TvT2013 nr 4 review A. McGrath Handboek apologetiek.pdf Published 116KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.