ITEM METADATA RECORD
Title: Verhaal op het Gemeenschappelijk Waarborgfonds en op de verzekeraar van het betrokken motorrijtuig voor uitkeringen aan verkeersslachtoffers
Authors: Boone, Ingrid # ×
Issue Date: 2009
Publisher: Kluwer
Series Title: Tijdschrift voor Verzekeringen / Bulletin des Assurances issue:2 pages:106-124
ISSN: 0775-2806
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.