You are here: Lirias Odisee Studiegebied Onderwijs Odisee
ITEM METADATA RECORD
Title: Kijken naar het spel van kleuters. Het Toverbos
Authors: Malfait, Catherine ×
jeannin, Niki
Smits, Dirk #
Issue Date: Nov-2013
Publisher: Redactie HJK
Series Title: HJK: De wereld van het jonge kind vol:November issue:3 pages:16-19
Abstract: Het spel van een kind toont waar het mee bezig is. Waar volwassenen over ervaringen en gevoelens praten, uiten kinderen deze in hun spel. Spelen helpt hen om emoties te verwerken. Met de methode Het Toverbos kun je door middel van spel de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind bevorderen. In dit artikel focussen we op deze methodiek, en hoe die in het klasgebeuren kan geïntroduceerd worden.
ISSN: 0165-4772
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Clinical Psychology
Studiegebied Onderwijs Odisee
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2013 WJK Toverbos.pdfartikel Published 2785KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.