ITEM METADATA RECORD
Title: De rol van tijdelijk gebruik in de stedelijke (her)ontwikkeling: Brusselse voorbeelden
Authors: De Smet, Aurelie # ×
Issue Date: 12-Nov-2013
Publisher: IRIB
Series Title: Brussels Studies issue:72
Article number: 72
Abstract: Doordat de realisatie van ruimtelijke projecten meestal wordt voorafgegaan door een langdurige planningsfase, liggen stedelijke (her)ontwikkelingsgebieden
er vaak gedurende een bepaalde periode schijnbaar nutteloos bij. Dit kan echter een negatieve invloed hebben op de omgeving.
Bovendien is de aanwezigheid van ‘nutteloze ruimte’ haast onaanvaardbaar gezien de grote vraag naar open en publieke ruimte. Dit artikel beschrijft
hoe in het lopende onderzoek ‘The role of temporary use of waiting spaces in urban (re)development’ wordt onderzocht of tijdelijk gebruik
van deze plekken kan bijdragen tot de ontwikkeling van meer hedendaagse, flexibele en spontane manier van ruimtelijke ontwikkeling.
Meer specifiek worden de 10 case studies beschreven aan de hand waarvan de huidige situatie en de bestaande mogelijkheden met betrekking
tot tijdelijk gebruik in de concrete context van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden onderzocht. Doelstelling is de mogelijke rol van tijdelijk
gebruik in de ruimtelijke planning van het Gewest
op de agenda te zetten. Hiermee sluit deze
bijdrage bij andere initiatieven die momenteel hierrond
worden genomen zoals de organisatie van het
colloquium ‘Tijdelijke Publieke Ruimte Tussen Flexibiliteit
en Planning’ en de masterclass rond ‘De Uitdaging
van Tijdelijke Publieke Ruimtes’ door het
steunpunt ]pyblik[ in september 2013.
URI: 
ISSN: 2031-0293
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Architecture, Campuses Sint-Lucas Brussels and Ghent
Department of Architecture - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.