ITEM METADATA RECORD
Title: Een eerste verkenning van het Voorstel Verordening bescherming persoonsgegevens
Authors: Cuijpers, C. ×
Van Eecke, P.
Kindt, Els
de Vries, H. #
Issue Date: 2012
Publisher: Kluwer
Series Title: Computerrecht: Tijdschrift voor Informatica, Telecommunicatie en Recht issue:75 pages:185-199
Abstract: De lidstaten van de Europese Unie staan aan de vooravond van een grondige wijziging van de regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. De Europese Commissie maakte daaromtrent op 25 januari 2012 haar voorstellen bekend, waaronder het voorstel van een Verordening inzake de bescherming van personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Dit Voorstel beoogt een einde te maken aan de soms aanzienlijke verschillen tussen de wetgeving in de lidstaten van de EU en de verschillen in interpretatie en handhaving door toezichthouders. Het internationale bedrijfsleven stuurde hierop sedert enige tijd aan. Maar er worden ook diverse nieuwe verplichtingen gentroduceerd en op diverse punten worden de regels aangescherpt, niet alleen voor verantwoordelijken, maar ook voor verwerkers. Tegelijkertijd worden de rechten van de betrokkenen geactualiseerd en versterkt. De strekking van diverse bepalingen is evenwel nog onzeker. Duidelijk is wel dat de toezichthouders meer 'tanden' krijgen. Alle reden om de ontwikkelingen kritisch te volgen. Dit artikel biedt een eerste verkenning van het Voorstel.
ISSN: 0771-7784
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit KU Leuven Centre for IT & IP Law (CiTiP)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.