ITEM METADATA RECORD
Title: Wetenschappelijk onderzoek en informatie in ontwikkelingslanden: noodzaak, bedreigingen en kansen
Authors: Dekeyser, Raf # ×
Issue Date: 2012
Publisher: Academie Royale des Sciences d'Outre-Mer
Series Title: Mededelingen der Zittingen van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen vol:58 issue:2-4 pages:315-323
Abstract: Naast onderwijs is wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten
in ontwikkelingslanden noodzakelijk om deze landen tot een volwaardige economische
en intellectuele ontplooiing te laten komen. Goed onderzoek vereist echter een vlotte
toegang tot de internationale wetenschappelijke informatie, en dit zowel bij het begin van
een project als bij de rapportering erover op het einde. Waar deze toegang vroeger zeer
problematisch was, omwille van de kostprijs en het gebrek aan ervaring in het publiceren,
kwamen er in het digitale tijdperk onverwachte mogelijkheden dankzij de wetenschappelijke
bronnen in open access, en ook dankzij enkele speciale acties van de uitgeverswereld.
De rol van een universiteitsbibliothecaris dient dan ook voornamelijk te bestaan
in het doorverwijzen naar deze mogelijkheden.
ISSN: 0001-4176
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Special Collections
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2012 KAOW_58_2-4.pdf Published 304KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.