ITEM METADATA RECORD
Title: Het verleden verzameld in anderhalve reeks. De Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde als 'hoofdzakelijke standmeter' van de Nederlandse geschiedbeoefening (1835-1868)
Authors: Huistra, Pieter # ×
Issue Date: Dec-2013
Publisher: Fondation Universitaire
Series Title: Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis/Revue Belge de Philologie et d’Histoire vol:91 issue:2 pages:359-386
ISSN: 0035-0818
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Cultural History since 1750, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.