ITEM METADATA RECORD
Title: Toepassing van het ICF-model in de diagnostiek van verworven taalstoornissen (afasie)
Authors: Weyen, Kimberly
Colman, Katrien
Issue Date: 2013
Publisher: Vereniging Afasie VZW
Series Title: Wat Zeg je?
Description: Informatie voor professionelen (logopedisten) om het gebruik van meetinstrumenten voor afasie te kaderen in de ICF.
Publication status: accepted
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Life Sciences TMMA (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.