ITEM METADATA RECORD
Title: De constructie van een peilingsinstrument project algemene vakken in de derde graad beroepssecundair onderwijs - Eindrapport
Authors: Van Nijlen, DaniĆ«l
De Meyst, Marijke
Willem, Lien
Trines, Patrick
Van Renterghem, Karen
Viaene, Leen
Crynen, Marjan
Janssen, Rianne
Issue Date: 2013
Publisher: KU Leuven, Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -evaluatie
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Educational Effectiveness and Evaluation
Onderwijs en Kwaliteit

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.