ITEM METADATA RECORD
Title: De meerwaarde van gezondheidspromotie en preventie binnen de GGZ
Authors: Van Daele, Tom ×
Hermans, Dirk
Van den Bergh, Omer
Van Audenhove, Chantal #
Issue Date: 2014
Publisher: Uitgeverij Acco
Series Title: Tijdschrift Klinische Psychologie vol:44 issue:2 pages:120-129
Abstract: Geestelijke gezondheid krijgt in toenemende mate aandacht in het beleid van de gezondheidszorg. Dat is positief, want een aanzienlijk aantal personen kampt met psychische problemen en het leidt geen twijfel dat geestelijke gezondheid voor iedereen van essentieel belang is. Mede door de verhoogde belangstelling en de toegenomen zorgvraag krijgt de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) het moeilijk. Het aanbod blijft achter bij de vraag, waardoor wachtlijsten ontstaan en de mensen die zorg nodig hebben niet voldoende aan bod komen. Op korte termijn staat de sector voor de uitdaging om steeds meer mensen te ondersteunen met beperkte tijd en middelen. Er is dan ook nood aan een positieve en toekomstgerichte aanpak. Meer aandacht voor preventie en gezondheidspromotie in de GGZ kan hierin een belangrijke rol spelen.

Na een overzicht van de huidige situatie in de GGZ wordt er daarom stilgestaan bij de concepten geestelijke gezondheidspromotie en preventie. Daarna worden barrières voor de GGZ in kaart gebracht en wordt toegelicht hoe initiatieven die focussen op geestelijke gezondheidspromotie en preventie kunnen bijdragen aan oplossingen. Hierbij worden internationale initiatieven als voorbeeld aangehaald, maar is er ook aandacht voor Vlaamse inspanningen. Ten slotte wordt ook de specifieke rol die klinisch psychologen hierin kunnen spelen toegelicht.
ISSN: 1378-8647
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for Psychology of Learning and Experimental Psychopathology
Health Psychology
Academic Center for General Practice
Welzijn TMMA (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2014meerwaarde.pdf Published 72KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.