ITEM METADATA RECORD
Title: Gedeeld Koninkrijk: de ontmanteling van de Nederlandse Antillen en de vernieuwing van de trans-Atlantische relaties / Oostindie, Gert; Klinkers, Inge (Amsterdam, 2012) en Afscheid van de kolonieën: het Nederlandse dekolonisatiebeleid 1942-2012 / Van Galen, John Jansen (Amsterdam, 2013)
Authors: Goddeeris, Idesbald
Issue Date: 2013
Publisher: Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap
Series Title: BMGN-LCHR (Bijdragen en Mededelingen van de Geschiedenis der Nederlanden - Low Countries Historical Review) vol:128 issue:4 pages:1-3
URI: 
ISSN: 0165-0505
Publication status: published
KU Leuven publication type: RE
Appears in Collections:Modernity & Society 1800-2000, Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.