ITEM METADATA RECORD
Title: Buitencontractuele aansprakelijkheid voor schending van persoonlijkheidsrechten
Authors: Verjans, Elisabeth # ×
Issue Date: 7-Dec-2013
Publisher: Intersentia
Series Title: Rechtskundig Weekblad issue:14 pages:522-536
Abstract: De vraag naar de buitencontractuele aansprakelijkheid bij schending van persoonlijkheidsrechten is meer dan ooit actueel, onder meer door de opmars van sociale netwerksites. Deze bijdrage gaat na hoe de bescherming van persoonlijkheidsrechten, zoals het recht op afbeelding, het recht op privacy en het recht op naam, georganiseerd wordt en hoe deze ingebed wordt in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht. Zij bestudeert bovendien een aantal tendensen inzake de begroting van de schadevergoeding bij inbreuken op persoonlijkheidsrechten.
ISSN: 1782-3463
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for the Law of Obligations
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.