ITEM METADATA RECORD
Title: Simultane constructies in de Vlaamse Gebarentaal
Authors: Vermeerbergen, Myriam # ×
Issue Date: 2001
Publisher: Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal-, Letterkunde en Geschiedenis
Series Title: Handelingen der Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis vol:2001 issue:LIV pages:69-81
Abstract: Het feit dat gebarentalen visueel-gestuele talen zijn, heeft natuurlijk gevolgen voor het gebruik van de talen: een conversatie tussen twee personen waarvan er één in de trein stapt en één op het perron achterblijft, kan zonder problemen worden voortgezet, ook als de deuren van de trein al gesloten zijn; communiceren in een sfeervol maar schaars verlicht restaurant is dan weer wel problematisch.
Belangrijker voor ons echter zijn de gevolgen voor de grammaticale structuur van gebarentalen. Het visueel-gestuele karakter van deze talen schept immers mogelijkheden die niet -of slechts in beperktere mate- bestaan in gesproken talen. Deze mogelijkheden zijn:

1. het exploiteren van de ruimte

2. het meerkanalige gebruik van het lichaam: zowel de handen, het gelaat en zelfs het volledige lichaam kunnen worden gebruikt om (linguïstische) informatie te verschaffen.

Het exploiteren van de ruimte is bijvoorbeeld duidelijk bij een bepaalde klasse van werkwoorden die men "directionele werkwoorden" noemt. Het zijn werkwoorden die een bewegingspatroon hebben dat twee punten in de ruimte met elkaar verbindt. Het beginpunt en/of het eindpunt van de beweging kan verwijzen naar het subject en/of (in)direct object. Een voorbeeld van een directioneel werkwoord is GEVEN . De beweging van het werkwoord kan verwijzen naar "de gever", terwijl het eindpunt kan refereren aan de "ontvanger".
Dit artikel concentreert zich op de tweede mogelijkheid: het gaat immers om constructies waarbij beide handen betrokken zijn bij de simultane realisatie van afzonderlijke lexicale elementen.
ISSN: 0774-3254
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.