ITEM METADATA RECORD
Title: Nederlandse Gebarentaal en Vlaamse Gebarentaal: zussen of verre nichtjes?
Authors: Schermer, Trude ×
Vermeerbergen, Myriam #
Issue Date: 2004
Series Title: Ons Erfdeel vol:47 issue:4 pages:569-575
Abstract: Gebarentalen zijn natuurlijke talen waarbij voornamelijk de handen en de ogen een rol spelen. Er bestaan heel veel verschillende gebarentalen en de meeste daarvan worden gebruikt binnen een gemeenschap van dove mensen. In dit artikel gaat het vooral om de gebarentalen die gebruikt worden in de Vlaamse en in de Nederlandse Dovengemeenschappen, om de Vlaamse Gebarentaal (VGT) en de Nederlandse Gebarentaal (NGT) dus.
ISSN: 0030-2651
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Ons Erfdeel-10.2004.pdf Published 63KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.