ITEM METADATA RECORD
Title: Uitgaven of prestaties gedaan krachtens een wettelijke, reglementaire of contractuele verplichting: van schade naar (verbreking van) oorzakelijk verband en terug naar schade
Other Titles: Postuniversitaire cyclus Willy Delva
Authors: Boone, Ingrid
Issue Date: 2007
Publisher: Kluwer
Host Document: Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere schadevergoedingssystemen pages:233-270
ISBN: 9789046514917
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.