ITEM METADATA RECORD
Title: Methodescholen in het Vlaamse basisonderwijs. Een overzicht van onderzoek naar de werking en effecten van methodescholen op basis van SiBO
Authors: de Bilde, Jerissa ×
De Fraine, Bieke
Van Damme, Jan
Verhaeghe, Jean Pierre #
Issue Date: 2013
Publisher: Die Keure
Series Title: Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid vol:2013 issue:1 pages:30-41
Abstract: In deze bijdrage maken we een overzicht van enkele bevindingen uit het SiBO-onderzoek waarbij methodescholen met traditionele scholen vergeleken werden. Ondanks de grote verschillen tussen methodescholen onderling – de ene methodeschool is de andere niet – werden verschillen gevonden tussen methodeonderwijs en traditioneel onderwijs inzake het leerlingenpubliek, de schoolloopbaan van leerlingen, de didactische en pedagogische aanpak in de klas en de effecten op de prestaties en het schoolse functioneren van leerlingen.
Wat betreft de prestaties (Nederlands en wiskunde)van leerlingen zien we dat leerlingen uit het methodeonderwijs anders evolueren dan leerlingen uit traditionele scholen.
Waar de leerwinst van leerlingen in methodescholen in de beginjaren van de lagere school kleiner is, wordt in de laatste jaren een inhaalbeweging ingezet. Toch wordt er in
een minderheid van de methodescholen aan het einde van het basisonderwijs nog zwakker gescoord voor wiskunde in vergelijking met het traditioneel onderwijs. Leerlingen uit methodescholen tonen verder een gelijkaardige betrokkenheid en ondervinden evenveel plezier op school als leerlingen uit traditionele scholen, al scoren ze lager op zowel verplichtende als vrijwillige schoolse motivatie. De verschillen in effecten tussen methodeonderwijs en traditioneel onderwijs zijn niet noodzakelijk toe te schrijven aan verschillen in pedagogische methode. Andere aspecten van onderwijskwaliteit kunnen evengoed aan de basis liggen van deze verschillen.
ISSN: 0778-0443
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Educational Effectiveness and Evaluation
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
TORB-Methodescholen 2013 FINAAL.pdf Published 275KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.