ITEM METADATA RECORD
Title: Innovatief Werkgedrag als concept: definiëring en oriëntering
Other Titles: The concept of Innovative Work Behavior: Definition and orientation
Authors: De Spiegelaere, Stan ×
Van Gyes, Guy
Van Hootegem, Geert #
Issue Date: 2014
Publisher: Uitgeverij Lemma BV
Series Title: Gedrag en Organisatie vol:27 issue:2 pages:139-156
Abstract: Samen met de beleidsaandacht naar innovatie, werd een nieuw gedragsconcept aan gelanceerd: Innovatief Werkgedrag (IWG). Ondanks het frequente gebruik in empirisch onderzoek, is er zelden stilgestaan bij het concept zelf. In deze studie belichten we kritisch de bestaande definities en concluderen dat een passende definitie en conceptualisering ontbreekt. Op basis van de beschikbare literatuur wordt geconcludeerd dat innovatief werkgedrag gaat over werknemersgedrag, gericht op de generatie, introductie en/of applicatie (binnen een rol, groep of organisatie) van ideeën, processen, producten of procedures die nieuw en gunstig zijn voor de relevante adoptie-eenheid. IWG is daarbij niet exclusief extra-rol gedrag en heeft betrekking op zowel radicale als incrementele innovaties. IWG kent een sterke overlap met andere concepten zoals creativiteit op de werkplaats, intrapreneurship, organisationeel burgerschapsgedrag, persoonlijk initiatief, taking charge, en werknemersgedreven innovatie. Toch blijft IWG uniek door zijn unieke focus op innovatie van vele vormen.
ISSN: 0921-5077
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation
Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Innovatief_werkgedrag_als_concept_defini_ring_en_ori_ntering.pdf Published 445KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.

© Web of science