ITEM METADATA RECORD
Title: Kenmerken van effectief basisonderwijs. Een literatuurstudie
Authors: Bellens, Kim ×
De Fraine, Bieke #
Issue Date: 2013
Publisher: Die Keure
Series Title: Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid vol:2013 issue:1 pages:2-16
Abstract: Er is een enorme hoeveelheid aan onderzoeksliteratuur beschikbaar over ‘wat werkt’ in het basisonderwijs. Tegelijkertijd laten deze onderzoeksresultaten soms tegenstrijdige resultaten zien. Vanuit deze vaststelling is de nood ontstaan om een overzicht te maken van de literatuur omtrent de factoren die leiden tot een effectieve klas- en schoolpraktijk in het basisonderwijs. Deze literatuurstudie biedt een antwoord op volgende onderzoeksvraag: “Van welke context-, input- en proceskenmerken wordt in de recente internationale en Vlaamse onderzoeksliteratuur vastgesteld dat ze samenhangen met de prestaties en de leerwinst in taal en wiskunde en het welbevinden van leerlingen in het basisonderwijs?”
Hierbij wordt niet enkel een algemeen recept bekomen, maar worden ook differentiële effecten in kaart gebracht. Door een antwoord te formuleren op deze onderzoeksvraag brengen we de belangrijkste context-, input- en procesfactoren in kaart die samenhangen met de onderwijsuitkomsten van leerlingen in het basisonderwijs.
ISSN: 0778-0443
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Educational Effectiveness and Evaluation
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Kenmerken_eff_basisonderwijs.pdf Published 322KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.