ITEM METADATA RECORD
Title: Hefbomen voor integratie en praktijkvoorbeelden
Authors: Lafrarchi, Na├»ma # ×
Issue Date: Dec-2011
Publisher: Antwerpen: WIVO
Series Title: IVO: Informatie Vernieuwing Onderwijs vol:32 issue:125 pages:50-62
Abstract: Uit vele onderzoeken blijkt dat het Vlaams onderwijs behoort tot de toppers op internationaal vlak. Toch werpt de sociale kloof tussen best en minst presterende leerling een schaduw over ons onderwijssysteem. Er wordt een (beknopt) overzicht gegeven van de feitelijkheden in de jaren '80-90'. Daarnaast bekijken we de verschillende maatregelen die de Vlaamse overheid nam in het kader van het gelijke onderwijskansenbeleid. We reiken een aantal hefbomen aan die de onderwijsloopbaan van kinderen jongeren positief kunnen beïnvloeden. Als laatste geven we enkele praktijkvoorbeelden ter inspiratie voor wie wil werken rond dit thema.
ISSN: 1379-2075
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
IVO artikel Hefbomen tot integratie en praktijkvoorbeelden.pdfinhoudstafel Published 113KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.