You are here: Lirias Odisee Studiegebied Onderwijs Odisee
ITEM METADATA RECORD
Title: Iedereen taalklaar: Inspiratiegids taal en/in muziek
Authors: Taelman, Helena
Wuyts, Ann
Contributors: Cajot, Guido
Mesotten, Marleen
Verbruggen, Jaantje
Issue Date: 18-Oct-2013
Abstract: De inspiratiegidsen taalontwikkelend lesgeven die in het kader van het project ‘Iedereen Taalklaar’ ontwikkeld werden, zijn bedoeld als bron of als ‘syllabus’ vol taalontwikkelende aanbevelingen voor alle docenten professionele bachelor kleuteronderwijs. De inspiratiegids muziek zet stukken theorie uit de visietekst taalontwikkelend lesgeven om naar bruikbare, kant en klare tips voor de vakdocenten muziek. Docenten beweging, beeld, godsdienst, ICT … kunnen hier echter ook mee aan de slag, gezien er zeer veel transfers naar andere vakgebieden en ontwikkelingsdomeinen te maken zijn.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Studiegebied Onderwijs Odisee
Departement Lerarenopleiding - Hemelrijk - UC Limburg

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Inspiratiegids taal en-in_ muziek.pdf Published 9742KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.