You are here: Lirias Odisee Studiegebied Onderwijs Odisee
ITEM METADATA RECORD
Title: Taalklare visie
Other Titles: visietekst 'Iedereen Taalklaar'
Authors: Cajot, Guido
Mesotten, Marleen
Taelman, Helena
Verbruggen, Jaantje
Issue Date: 18-Oct-2013
Abstract: Iedereen die meer te weten wil komen over taalontwikkelend lesgeven (TOL) aan kleuters, vindt in deze taalklare visietekst een samenvoeging van alle reeds bestaande theorieën hierover, met voldoende ideeën om er ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Deze visietekst is een unieke bron van informatie voor alle lerarenopleiders in Vlaanderen: deze info werd nog niet op deze manier samengebracht tot hiertoe. Met het hoofdstuk rond TOL kunnen vooral taaldocenten aan de slag, het kan als cursus dienst doen, alles rond TOL en taalvaardigheidsonderwijs (TVO) werd mooi samengebracht.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Departement Lerarenopleiding - Hemelrijk - UC Limburg
Studiegebied Onderwijs Odisee

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Taalklare visie.pdftaalklare visie Published 1087KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.