ITEM METADATA RECORD
Title: Geloofwaardigheid van e-WOM: de invloed van reviewpercepties op de persuasieve impact van online reviews
Authors: Van Hemelen, Natalie ×
Smits, Tim
Verlegh, Peeter #
Issue Date: Nov-2013
Publisher: Uitgeverij Boom
Series Title: Tijdschrift voor Communicatiewetenschap vol:41 issue:4 pages:332-345
Abstract: Onderzoekers en marketeers zijn er van overtuigd dat elektronische mond-tot-mond reclame (e-WOM) een niet te miskennen impact kan uitoefenen op de attitudes en aankoopgedragingen van consumenten. De huidige studie focust op één specifiek type e-WOM: online consumenten reviews. Het doel van de studie is om na te gaan of valentie en gepercipieerde geloofwaardigheid van de review significante voorspellers zijn van de productattitudes van consumenten en of het vooropgestelde gemodereerde mediatie model een goede voorspelling vormt. Een experiment met twee between subject condities (lezen van een positieve versus een negatieve review), uitgevoerd bij 89 studenten, toont aan dat valentie zowel een direct als een indirect effect (via geloofwaardigheid) heeft op productattitudes. Daarnaast tonen de data aan dat valentie eveneens een moderator is van het verband tussen geloofwaardigheid en productattitudes: voor positieve (versus negatieve) reviews, zal een hogere mate van geloofwaardigheid resulteren in positievere (negatievere) productattitudes.
ISSN: 1384-6930
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Formerly "Subfaculteit Antwerpen/Handelswetenschappen - TM A"
Institute for Media Studies
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
VanHemelenSmitsVerlegh.TvC2013.pdf Published 251KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.

© Web of science