ITEM METADATA RECORD
Title: Waarheen met de parafilieen in DSM-5?
Authors: Gijs, Luk # ×
Issue Date: 2013
Series Title: Tijdschrift voor Seksuologie vol:37 pages:148-159
Abstract: DSM-5 verscheen in mei 2013. In deze psychiatrische classificatie worden de parafilieen en de parafiele stoornissen onderscheiden en worden de parafiele stoornissen geclassificeerd als een aparte groep van psychiatrische stoornissen. Nadat een kort overzicht gegeven is van de verschillende representaties van de parafiele stoornissen in de verschillende edities van DSM sinds 1952, wordt de classificatie van de parafiele stoornissen in DSM-5 besproken. Vastgesteld wordt dat er in belangrijke mate continuïteit is tussen DSM-I en DSM-5. Meer dan de voorgangers probeert DSM-5 een onderscheid te maken tussen een parafilie of atypische seksuele variatie, en een parafiele stoornis of psychiatrisch gestoorde seksuele variatie. Hoewel dat een verbetering is, blijven vele belangrijke problemen de psychiatrische classificatie van parafiele stoornissen in DSM-5 plagen. Fundamentele problemen zijn: de in- of exclusie van parafilieen/parafiele stoornissen als een psychiatrische stoornis, de in- of exclusie van sommige seksuele variaties als een parafiele stoornis en een gebrek aan betrouwbaarheid en validiteit van specifieke diagnostische criteria en specificaties. Ondanks deze fundamentele problemen biedt de DSM-5 mogelijkheden voor de pacificatie tussen "pathologiseerders" en "depathologiseerders", en daarmee mogelijkheden voor de behandeling van parafilieen/parafiele stoornissen
ISSN: 0167-5915
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Organ Systems (+)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.