ITEM METADATA RECORD
Title: Ambitie, ondersteuning en taal zijn cruciaal. Drie allochtonen over hun hogeronderwijstraject
Authors: Lafrarchi, Na├»ma # ×
Issue Date: Sep-2006
Publisher: Die Keure
Series Title: Delta: Tijdschrift voor Hoger Onderwijs vol:3 issue:11 pages:13-20
Abstract: Allochtonen die slagen in het hoger onderwijs zijn vandaag nog altijd op één hand te tellen in Vlaanderen. En zij die daarna hun diploma kunnen valoriseren in het beroepsleven vormen een nog kleinere groep. Delta ging praten met drie allochtone twintigers die een succesvol parcours hebben doorlopen. Welke factoren hebben een (positieve) invloed op de hogeschoolloopbaan van een jongere?
Description: Artikel in Delta - Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (VLIR-VLHORA-die Keure)
Interview afgenomen door Bea Bossaerts (eindredacteur Delta)
Raf Devos Algemeen Coördinator Universitaire Associatie Brussel
ISSN: 1780-6941
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Field of Study Social and Community Work Odisee
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.