ITEM METADATA RECORD
Title: Literatuursociologische benaderingen van de auteur
Authors: Van Nuijs, Laurence
Series Editors: Vandevoorde, Hans
Bernaerts, Lars
Issue Date: 2013
Publisher: Academia Press
Series Title: Cahier voor Literatuurwetenschap vol:5 c:vabb:327261
Host Document: De marges van de literatuur pages:163-168
Abstract: Hoewel men de literatuursociologie vaak voorstelt als een 'discipline’, kan men ze vandaag beter omschrijven als een kritische positie, die zich op het grensvlak situeert van verschillende tradities en haar coherentie niet zozeer dankt aan de instrumenten die ze inzet of aan de theoretische modellen waarop ze zich beroept, maar aan de contextualiserende houding die literatuursociologen aannemen ten opzichte van de literatuur. De hedendaagse sociologische auteursbenaderingen uit de Franstalige wereld die in deze bijdrage aan bod komen, vormen hier een illustratie van: ze maken dankbaar gebruik van methodes en instrumenten zowel uit de literatuursociologische traditie1 als uit andere humane wetenschappen en uit de literatuurtheorie, met het oog op een beter begrip van de auteur als een sociale actor, als een discursieve constructie en als een verbeeldingsobject.
ISBN: 9789038222516
VABB publication type: VABB-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Literary Theory and Cultural Studies, Leuven

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
DP1 CLW 5_van Nuijs.pdf Published 233KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.